Nieuws vanuit de kerkenraad

De kerkenraad is verheugd u te kunnen melden dat we dominee Hetty Boot uit Maurik kunnen en mogen voorstellen als kandidaat in de vacature die is ontstaan na het beëindigen van het contract met ds. Westermann.

Ds. Hetty is 68 jaar en met emeritaat. Momenteel is zij nog consulent in de gereformeerde kerk van Giessendam- Neder-Hardinxveld. Voordat ze met emeritaat ging was zij predikant in algemene dienst van de landelijke kerk er werd zij ingezet in gemeenten die tijdelijk geen predikant hadden, bijvoorbeeld in vacaturetijd of bij ziekte van de predikant. Zij is gemeentepredikant geweest in de Protestantse gemeente Medembllik en in de gereformeerde kerk van het Zuid-Hollandse Molenaarsgraaf, Brandwijk en Bleskensgraaf. Voor haar predikantschap was zij kerkelijk werker in Hervormd Ter Apel en Hervormd Tiel.

Op 29 oktober zal ds. Hetty voorgaan in onze gemeente. Deze dienst houden we in Willemsoord in plaats van Blesdijke. Na de dienst kunt u tijdens de koffie kennis met haar maken en eventuele vragen stellen die u heeft. We hopen we allemaal te ontmoeten op 29 oktober om 9.30 uur in Willemsoord.