Als protestante gemeente Willemsoord-Peperga/Blesdijke willen we een veilige kerk zijn. Natuurlijk kunnen we niet alles voorkomen, maar we gebruiken de website Veilige Kerk als leidraad om huiselijk geweld en grensoverschrijdend gedrag binnen de kerk te (h)erkennen, te voorkomen en aan te pakken.

Als in de kerk iemand behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek rondom dit onderwerp kan een vertrouwenspersoon een belangrijke rol vervullen. Zij of hij fungeert als eerste aanspreekpunt en kan het melden van (vermoedens van) misbruik laagdrempelig maken. 

Voor onze gemeente zijn ds. Eric van Veen en mw. Conny Hop – Schiere vertrouwenspersoon:

Ds. Eric van Veen, Vredenburg 23, 8341 RM Steenwijkerwold

telefoon: 06-53590904, e-mail: ericvveen@kerkwpb

Mw. Conny Hop – Schiere

telefoon: 06-14980983, e-mail: connyschiere@hotmail.com