Onze kerk is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Uitstel is verleend door de Belastingdienst voor de publicatieplicht  2022

Uiterlijk 1 november 2023 worden de vereiste gegevens alsnog gepubliceerd.

Hieronder vindt u de relevante stukken:

ANBI Jaarrekening College van Kerkrentmeesters 2021

ANBI Begroting 2023 College van Kerkrentmeesters

ANBI Jaarrekening College van Diakenen 2022