Onze kerk is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Onze gegevens over bestuur, beloning, doel, plaatselijke regelingen en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag vindt u als u hier klikt. Hier leest u meer over de begroting voor 2016: Begroting diakonie en Begroting krm.