Onze kerk is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI jaarrekening 2019).

Onze gegevens over bestuur, beloning, doel, plaatselijke regelingen en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag vindt u als u hier klikt. Hier leest u meer over de begroting voor 2021: Begroting diaconie 2020 , Jaarrekening 2019 en Begroting kerkrentmeesters en jaarrekening kerkrentmeesters. 

Uitstel is verleend door de Belastingdienst voor de publicatieplicht 2020

Uiterlijk 1 november 2021 worden de vereiste gegevens alsnog gepubliceerd. Anbi2019