schooltuin

Op woensdag 9 november is het dankddag voor gewas en arbeid. Er zal dan een dienst in Willemsoord worden gehouden. Als diaconie willen wij dan starten met de inname van houdbare levensmiddelen voor de voedselbank in Steenwijk. Ook de twee zondagen er na kunt u nog levensmiddelen inleveren en dan zal alles op dinsdag 20 november naar de voedselbank in Steenwijk worden gebracht.
Op zondag 9 december zal er in de avondmaalsdienst een HA collecte worden gehouden voor Dorkas. Dat is dan bestemd voor voedselpakketten voor mensen in het buitenland.

Palmpaastokken maken op de zondagsschool

IMG-20160325-WA0005

Het was gezellig druk op de zondagsschool. Een mooi aantal kinderen die samen met de juffen   en dankbare versterking  prachtige palmpaasstokken maakten. De kinderen luisterende       aandachtig naar het  verhaal over Pasen, over Jezus die aan het kruis is gestorven en weer is opgestaan. Een verhaal dat diepe indruk blijft maken.Vlak voordat de kerkdienst is afgelopen komen alle kinderen in optocht de kerk binnen. Juf Neeltje vertelt waar de palmpaasstok symbool voor staat. Thuisgekomen wordt de stok in kort tijdsbestek van zijn de lekkernijen beroofd.

———————————————————————————-

Warm welkom voor predikant in weldadig Willemsoord

image003De vergelijking gaat mank, maar toch herhaalde de geschiedenis zich zondag 14 februari in Willemsoord. Bijna 200 jaar geleden kwamen gezinnen uit het Westen en dus ook uit Rotterdam naar Willemsoord als nieuwe inwoners van Kolonie 3. Paupers die hier met vallen en opstaan een nieuw bestaan opbouwden. Zondag maakte het predikantsechtpaar Gerrit en Henriette Van den Dool vanuit Rotterdam eveneens een nieuw begin in de aloude Maatschappij van Weldadigheid.

Als voorganger van de protestantse gemeente Willemsoord, Peperga en Blesdijke. Maar verder met allesbehalve ook maar enige verwantschap met die geschiedenis. Hoewel toeval bestaat niet. Van den Dool (64) komt over vanuit de Oranjekerk in de Maasstad en dan is de link met Willemsoord en met Koning Willem II snel gelegd. Van den Dool blijft nog tot zijn emeritaat beide gemeenten dienen en werkt vanuit de pastorie aan de Steenwijkerweg enkele dagen per maand in het aloude koloniedorp en gaat regelmatig voor in de eredienst.

Over de grens heen

Gerrit van den Dool is de 24ste predikant die sinds de ingebruikname van de kerk in 1855 op de preekstoel staat. Tijdens de druk bezochte intrededienst werd hij bevestigd door zijn voorganger da. Paulien Cornelisse. Namens de burgerlijke gemeente Steenwijkerland haalde burgemeester Marja van der Tas de samenwerking aan tussen de drie kerkelijke gemeenten over de provinciegrens heen. De raad van Weststellingwerf heeft (mocht het ooit tot een burgerlijke fusie en samenwerking komen) voorlopig gekozen voor Heerenveen. De eerdere keuze van de kerkelijke combigemeente staat hier dus haaks op. Twee dorpen in Weststellingwerf kozen voor een fusie met een dorp in Steenwijkerland.

Roel Logchies sprak namens de kerkelijke gemeente in Willemsoord en Margreet Stam namens de Rotterdamse deelgemeente. Henry Bos, in zijn functie als voorzitter van Dorpsbelang Willemsoord, De Pol en Ronde Blesse, haalde ook de geschiedenis aan met generaal Johannes van den Bosch als bevlogen roerganger. Een erfenis die wellicht in 2018 leidt tot de status van Unesco Werelderfgoed voor de Koloniën van Weldadigheid. Dat misstaat ook op de cv van een dominee allerminst.

————————————————————————–