kerkbinnen_01

Hartelijk welkom op deze website en ook in onze gemeente en in ons kerkgebouw. Want dat is nou net wat wij graag willen zijn: een open, hartelijke gemeente voor iedereen in Willemsoord, Peperga en Blesdijke. Juist in de kleinere dorpen beseffen we heel goed dat we als bewoners  elkaar nodig hebben: in een dorp telt iedereen mee.

Samen kun je meer dan alleen. Samen proberen wij:

  • zorg en aandacht te organiseren voor ieder die daar behoefte aan heeft, zodat iedereen naar vermogen mee kan doen in onze samenleving.
  • dichtbij en veraf mensen te steunen die in vaak onmenselijke omstandigheden proberen hoop en menselijke warmte te bieden.
  • in onze dorpen alle initiatieven, waar vandaan ook, te steunen die onderlinge saamhorigheid en leefbaarheid bevorderen.
  • samen uit te zoeken hoe je een leven kunt leiden dat ertoe doet, echt en gelukkig.
  • elkaar te troosten en te bemoedigen om het vol te houden in een wereld waarin veel onrecht en verdriet bestaat. De verhalen uit de Bijbel over God, die heet: ”Ik zal er zijn, voor jullie” en over Jezus Christus onze Heer zijn daarbij voor ons onmisbaar.

We hebben een enthousiaste, betrokken groep mensen. Iedereen die zich op zijn eigen manier inzet, dat kan zijn van bladharken, grasmaaien, het organiseren van een jeugd barbecue, bezoekwerk en zoveel meer. We hebben leden die elke zondag  naar de kerkdienst komen en mensen die alleen met de kerstnachtdienst of de dienst tijdens het dorpsfeest komen. Enfin, verderop in de website kunt u vinden wat er allemaal te doen valt, keuze genoeg! En als u vragen hebt: spreek ons vooral aan!