KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Elke zondag is er om 09.30 uur een kerkdienst, die circa een uur duurt. Voor de kinderen jonger dan vier jaar is er kinderopvang in het lokaal achter in de kerk. Tijdens de dienst is er voor kinderen van vier tot twaalf jaar de zondagsschool. Alle kinderen komen aan het einde van de dienst weer in de kerk om samen de dienst af te sluiten. Soms drinken we na de dienst een gezamenlijk kopje koffie.  Hierbij het dienstenrooster.