historie

Vanaf het begin van de kolonie Willemsoord in 1820 bezochten de inwoners de kerkdiensten in de omgeving en enkele decennia later werden op zondagmorgen –en middag diensten houden in de school van Willemsoord. Dominee Cannegieter van Frederiksoord moest daarvoor twee maal 9 kilometer te voet afleggen. De roep om een zelfstandige gemeente in Willemsoord werd steeds sterker. Het heeft nogal wat voeten in aarde gehad voordat in 1855, op de eerste zondag, in Willemsoord de kerkdeuren opende. De kerk was meteen te klein. “Er waren zoveel hoorders dat velen zonder tot hun de gewenschte doel te komen huiswaarts moest keren,” schrijft ds. J. Cannegieter. In 1867 werd Willemsoord erkend als zelfstandige gemeente, behorende tot de classis Kampen met een eigen predikant, dominee Dons.

Eén ding is zeker, het is de kerk in Willemsoord in al die jaren lang niet altijd voor de wind gegaan. De kas van de kerkvoogden tot de bodem leeg, elf jaar zonder dominee, een enbloc aftredende kerkenraad, trammelant over de verkoop van de kosterswoning. Maar er gebeurden in die tijd ook bijzondere en leuke gebeurtenissen zoals de sterke binding met de Maatschappij van Weldadigheid, markante verhalen over de langstzittende dominee Schipper, het ‘vliegend evangelie’, een koe in de pastorietuin en niemand minder dan Koningin Emma die 100 gulden uit eigen portemonnee betaalde voor de uitbreiding van de kerk met een catechisatielokaal. De kerk in Willemsoord was en is nog altijd een centrum waarin het leven van velen zich weerspiegelt .Het middelpunt bij doop, belijdenis, avondmaal, huwelijk en begrafenis. Van de wieg tot het graf over het kerkenpad van het aloude koloniedorp.

Een halve eeuw geleden werd er al voorzichtig een fusie aangekaart met de buurgemeenten Peperga/Blesdijke. Toen werd het afgeketst maar rond de eeuwwisseling was de samenvoeging een feit . Op 1 januari 2010 werd ook van hogerhand toestemming geven tot de verandering van ‘hervormd’ in Protestantse Kerk in Nederland (PKN-gemeente). En die samenwerking voldoet uitstekend.

Wie zich meer wil verdiepen in de geschiedenis over de kerkelijke gemeente kunnen wij het boekwerkje aanraden dat is geschreven in het kader van de herdenking van het 150-jarig bestaan van het kerkgebouw.