IMG_0558 (1) (1)

Op 19 september 1961 is in de hervormde pastorie van Willemsoord de Christelijke Vrouwenvereniging “Martha” opgericht.Meer dan 50 jaar later bestaat de vereniging nog steeds. Martha is een ontmoetingsplek voor vrouwen van deze tijd. Onze middagen worden gevuld met Bijbellezing, zingen en ontmoeting. Gezellig staat voorop èn dat het (af en toe) ook leerzaam is. De vereniging is betrokken bij het organiseren van de Wereldgebedsdag, biddag en dankdag. De plaats van samenkomst is elke derde woensdag van de maand om 14.00 uur in de zaal achter de kerk aan de Steenwijkerweg 159.

 

Wereldgebedsdag

Datum: vrijdag 1 maart 2019 19.30 uur in het lokaal achter de kerk

Iedere eerste vrijdag van maart gaat het gebed de wereld rond. Wereldgebedsdag wordt georganiseerd door christenvrouwen, die door gebed en actie invloed willen uitoefenen op mensen en hun omgeving.

In 173 landen houden mensen op deze vrijdag de handen gevouwen en wordt er gezongen. Het is Wereldgebedsdag. In Nederland gebeurt dat op ruim 500 plaatsen. Nederland doet sinds 1929 mee met de jaarlijkse viering van de biddag.

De wereldbiddag is bedoeld om het christelijke geloof een internationale, oecumenische dimensie te geven en werd in 1927 in het leven geroepen in Amerika om met name vrouwen overal ter wereld door middel van het gebed te verenigen. De hele dag zullen er overal in de wereld gebedssamenkomsten plaatshebben, waardoor er 24 uur lang wordt gebeden.

Wereldgebedsdag verenigt vrouwen over de gehele wereld. Door de Wereldgebedsdag bevestigen vrouwen, dat gebed en actie onafscheidelijk zijn en dat beide invloed hebben in de wereld.

In liefde? In Willemsoord zal deze viering plaatsvinden in de zaal achter de kerk. U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur.

Wilt u graag een van onze bijeenkomsten te bezoeken? Heeft u een familielid, vriendin of kennis die ook belangstelling heeft, neem haar gerust mee.

Heeft u vragen of wilt neemt u dan contact met het bestuur van Martha:
Voorzitter:                     Geer van Sleen  telefoonnummer  (0521) – 58 82 53
secretaress                    vacant
Penningmeester:         Tinie Winters      telefoonnummer  (0521) – 58 85 15
Lid                                  Albertje van Drogen telefoonnummer (0521) 58 89 21